Hoe Value8 artificial intelligence inzet voor slimme en duurzame investeringen

Hoe Value8 artificial intelligence inzet voor slimme en duurzame investeringen

Artificial intelligence (AI) is een van de meest invloedrijke technologieën van deze eeuw. Het heeft de potentie om vele sectoren en industrieën te transformeren. Denk bijvoorbeeld aan gezondheidszorg, voeding, onderwijs en mobiliteit. Maar hoe kan AI worden ingezet om slimme en duurzame investeringen te doen? Dat is de vraag die Value8, een Nederlandse beursgenoteerde investeringsmaatschappij, probeert te beantwoorden.

Value8 investeert in groeiende MKB-bedrijven en beursgenoteerde smallcaps. Dit zijn kleine en middelgrote bedrijven met een beurswaarde van minder dan 500 miljoen euro. Value8 richt zich op bedrijven die actief zijn in sectoren die aansluiten bij de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Denk aan technologie, gezondheidszorg, duurzaamheid en voeding. Value8 heeft een notering aan de beurs van Euronext Amsterdam en heeft een intrinsieke waarde per aandeel van 6,03 euro (per 31 december 2023). Value8 heeft als doel lange termijn waardecreatie voor haar aandeelhouders. Daarnaast wil Value8 ook een positieve impact hebben op de bedrijven waarin ze investeert en op de samenleving als geheel.

In dit artikel zullen we kijken hoe Value8 artificial intelligence gebruikt om te investeren in groeiende en duurzame bedrijven. We zullen ook enkele voorbeelden geven van de bedrijven waarin Value8 heeft geïnvesteerd en hoe zij AI toepassen in hun bedrijfsvoering. Ten slotte zullen we bespreken wat de voordelen en uitdagingen zijn van het gebruik van AI voor investeringen.

Hoe Value8 artificial intelligence gebruikt om te investeren

Value8 maakt gebruik van artificial intelligence om te investeren in groeiende en duurzame bedrijven. Value8 ziet AI als een krachtig hulpmiddel om data te analyseren, trends te ontdekken, risico’s te beoordelen en kansen te identificeren. Value8 gebruikt AI ook om de prestaties van haar portfolio te monitoren en te optimaliseren.

Value8 heeft een slimme mix tussen privaat en beursgenoteerd. Value8 helpt bedrijven naar de beurs te gaan, maar hecht ook aan een persoonlijke fit en is geen excel-manager. Value8 is met eigen vermogen gefinancierd en heeft geen exit-druk. Value8 is ondernemend en staat open voor speciale kansen.

Value8 gebruikt AI om de volgende vragen te beantwoorden:

  • Welke sectoren en industrieën hebben de meeste potentie voor groei en innovatie?
  • Welke bedrijven hebben een uniek en schaalbaar businessmodel, een sterk managementteam en een duurzame concurrentiepositie?
  • Hoe kunnen we de waarde van een bedrijf bepalen en een eerlijke prijs betalen?
  • Hoe kunnen we een bedrijf ondersteunen bij het realiseren van zijn groeiplannen en het overwinnen van uitdagingen?
  • Hoe kunnen we de synergieën tussen de bedrijven in onze portfolio benutten en samenwerkingen stimuleren?

Value8 gebruikt verschillende soorten AI, zoals machine learning, natural language processing, computer vision en deep learning, om deze vragen te beantwoorden. Value8 gebruikt AI om grote hoeveelheden data te verwerken, zoals financiële rapporten, marktanalyses, klantreviews, sociale media, nieuwsartikelen, patenten en wetenschappelijke publicaties. Value8 gebruikt AI om patronen, correlaties, anomalieën en voorspellingen te genereren uit deze data. Value8 gebruikt AI om de risico-rendementsverhouding van elke investering te berekenen en de optimale portefeuillesamenstelling te bepalen.

Value8 gebruikt AI niet alleen om te investeren, maar ook om te communiceren met haar stakeholders. Value8 gebruikt AI om haar website, nieuwsbrieven, jaarverslagen en presentaties te creëren en te verbeteren. Value8 gebruikt AI om haar aandeelhouders, potentiële investeerders, media en publiek te informeren en te overtuigen van haar visie en strategie. Value8 gebruikt AI om feedback te verzamelen en te analyseren, om haar dienstverlening te verbeteren en om haar reputatie te versterken.

Voorbeelden van bedrijven waarin Value8 heeft geïnvesteerd en hoe zij AI toepassen

Value8 heeft verschillende uitgelichte investeringen gemaakt, zoals Kersten, Ctac en PIDZ. Deze bedrijven zijn actief in verschillende sectoren en industrieën, maar hebben allemaal gemeen dat zij AI gebruiken om hun bedrijfsvoering te verbeteren en hun klanten te bedienen.

  • Kersten is gespecialiseerd in het adviseren, leveren en onderhouden van hulpmiddelen voor mensen met een beperking of een chronische aandoening. Kersten gebruikt AI om de behoeften en voorkeuren van haar klanten te begrijpen, om de beste hulpmiddelen te selecteren en aan te passen, en om de kwaliteit en veiligheid van de hulpmiddelen te garanderen. Kersten gebruikt AI ook om de efficiëntie en effectiviteit van haar logistieke en administratieve processen te verhogen. Kersten heeft meer dan 400 medewerkers en bedient meer dan 100.000 klanten per jaar.
  • Ctac is een beursgenoteerde Business & Cloud Integrator die oplossingen biedt op het gebied van onder andere SAP en Microsoft. Ctac gebruikt AI om haar klanten te helpen bij het digitaliseren en optimaliseren van hun bedrijfsprocessen, zoals financiën, inkoop, verkoop, marketing, productie, voorraadbeheer en klantenservice. Ctac gebruikt AI ook om haar eigen dienstverlening te verbeteren en te innoveren, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van chatbots, voice assistants en predictive analytics. Ctac heeft meer dan 400 medewerkers en bedient meer dan 200 klanten in verschillende sectoren, zoals retail, industrie, onderwijs en overheid.
  • PIDZ is een platform dat vraag en aanbod naar zelfstandige zorgprofessionals bij elkaar brengt. PIDZ gebruikt AI om de beste match te maken tussen zorgorganisaties en zorgverleners, op basis van criteria zoals locatie, beschikbaarheid, kwalificaties, ervaring, tarief en beoordelingen. PIDZ gebruikt AI ook om de administratie en facturatie te vereenvoudigen en te versnellen, en om de kwaliteit en tevredenheid van de zorg te meten en te verbeteren. PIDZ heeft meer dan 10.000 zorgprofessionals en meer dan 1.000 zorgorganisaties in haar netwerk.

Voordelen en uitdagingen van het gebruik van AI voor investeringen

Het gebruik van AI voor investeringen heeft vele voordelen, maar ook enkele uitdagingen. We zullen hier enkele van de belangrijkste voor- en nadelen bespreken.

Een van de voordelen van het gebruik van AI voor investeringen is dat het kan leiden tot betere en snellere beslissingen. AI kan meer data verwerken en analyseren dan mensen, en kan complexe patronen en relaties ontdekken die anders verborgen zouden blijven. AI kan ook objectiever en consistenter zijn dan mensen, en minder vatbaar voor emotionele of cognitieve biases. AI kan ook helpen om de prestaties van de investeringen te monitoren en te optimaliseren, en om de risico’s te beheersen en te verminderen.

Een ander voordeel van het gebruik van AI voor investeringen is dat het kan leiden tot meer innovatie en diversificatie. AI kan nieuwe en onontdekte kansen vinden in verschillende sectoren en industrieën, en kan helpen om te investeren in bedrijven die de toekomst vormgeven. AI kan ook helpen om te investeren in bedrijven die een positieve impact hebben op de samenleving, bijvoorbeeld door het oplossen van maatschappelijke problemen of het bevorderen van duurzaamheid.

Een van de uitdagingen van het gebruik van AI voor investeringen is dat het kan leiden tot ethische en juridische dilemma’s. AI kan bijvoorbeeld onbedoeld discrimineren of schenden van de privacy of de rechten van mensen. AI kan ook fouten maken of gehackt worden, met ernstige gevolgen voor de investeerders, de bedrijven en de samenleving. AI kan ook de menselijke rol en verantwoordelijkheid in het investeringsproces verminderen of vervangen, wat kan leiden tot verlies van vertrouwen of controle.

Een andere uitdaging van het gebruik van AI voor investeringen is dat het kan leiden tot complexiteit en onzekerheid. AI kan bijvoorbeeld moeilijk te begrijpen of te verklaren zijn, vooral als het gebruik maakt van geavanceerde algoritmen of zelflerende systemen. AI kan ook onvoorspelbaar of onbetrouwbaar zijn, vooral als het te maken heeft met onvolledige, onnauwkeurige of veranderende data. AI kan ook afhankelijk zijn van de kwaliteit en de veiligheid van de technologie en de infrastructuur die het ondersteunen.

Mijn conclusie

Value8 is een Nederlandse beursgenoteerde investeringsmaatschappij die investeert in groeiende en duurzame MKB-bedrijven en beursgenoteerde smallcaps. Value8 gebruikt artificial intelligence om te investeren in groeiende en duurzame bedrijven, om data te analyseren, trends te ontdekken, risico’s te beoordelen en kansen te identificeren. Value8 gebruikt AI ook om de prestaties van haar portfolio te monitoren en te optimaliseren, en om te communiceren met haar stakeholders.

Value8 heeft geïnvesteerd in verschillende bedrijven die AI toepassen in hun bedrijfsvoering, zoals Kersten, Ctac en PIDZ. Deze bedrijven gebruiken AI om hun klanten beter te bedienen, hun processen te verbeteren en hun innovatie te stimuleren.

Value8 laat zien hoe artificial intelligence kan worden ingezet om slimme en duurzame investeringen te doen en om waarde te creëren voor aandeelhouders, bedrijven en de samenleving.

P.P. de Vries,

Investeerder, belegger en ondernemer.