Is Nederland veilig genoeg? Dit moet je weten over misdaad en veiligheid

Is Nederland veilig genoeg?

Nederland is een mooi land om te wonen. Maar er gebeuren ook nare dingen in ons land. Er zijn mensen die de wet overtreden. Ze doen dingen die niet mogen, zoals stelen, vechten of doden. Dat noemen we misdaad.

Misdaad is slecht voor de samenleving. Misdaad zorgt voor schade, angst en verdriet. Misdaad kost ook veel geld. Daarom willen we dat er zo min mogelijk misdaad is in Nederland. Maar hoeveel misdaad is er eigenlijk? En wat doet de overheid om ons te beschermen? In deze blogpost lees je daar meer over.

Hoeveel misdaad is er in Nederland?

De overheid houdt bij hoeveel misdaad er is in Nederland. Dat doet ze op verschillende manieren. Een manier is om te kijken naar de aangiftes bij de politie. Een aangifte is een melding dat er iets strafbaars is gebeurd. Bijvoorbeeld: iemand heeft je fiets gestolen of je auto beschadigd.

Een andere manier is om te kijken naar de slachtofferenquêtes. Dat zijn vragenlijsten die mensen invullen over hun ervaringen met misdaad. Bijvoorbeeld: ben je wel eens bedreigd of mishandeld? Of ben je wel eens opgelicht op internet?

Als we naar de aangiftes kijken, zien we dat er in 2020 ongeveer 800 duizend misdrijven zijn geregistreerd door de politie. Dat zijn er minder dan in 2019, toen er ongeveer 820 duizend misdrijven waren. De meest voorkomende misdrijven zijn vermogensdelicten, zoals diefstal, inbraak of fraude. Deze misdrijven maken ongeveer de helft van alle misdrijven uit.

Als we naar de slachtofferenquêtes kijken, zien we dat er in 2021 ongeveer 15 procent van de mensen van 15 jaar en ouder slachtoffer is geweest van een of meer misdrijven. Dat zijn ongeveer 2,3 miljoen mensen. Dat zijn er minder dan in 2019, toen er ongeveer 16 procent slachtoffer was. De meest voorkomende misdrijven waar mensen slachtoffer van worden zijn cybercrime, zoals hacken of phishing. Deze misdrijven maken ongeveer een kwart van alle misdrijven uit waar mensen slachtoffer van worden.

Wat doet de overheid tegen misdaad?

De overheid doet veel dingen tegen misdaad. De overheid maakt wetten en regels om te bepalen wat wel en niet mag. De overheid zorgt ook voor organisaties die zich bezighouden met veiligheid. Bijvoorbeeld: de politie, het Openbaar Ministerie en de rechters.

De politie is een organisatie die zorgt voor orde en veiligheid in het land. De politie heeft verschillende taken, zoals:

 • Het voorkomen van misdaad en overlast
 • Het opsporen van verdachten en het verzamelen van bewijs
 • Het handhaven van de wet en het arresteren van overtreders
 • Het helpen van slachtoffers en getuigen
 • Het samenwerken met andere organisaties, zoals gemeenten of hulpverleners

Het Openbaar Ministerie is een organisatie die zorgt voor de vervolging van verdachten. De vervolging is het proces waarbij wordt besloten of een verdachte schuldig is en welke straf hij of zij moet krijgen.

Het Openbaar Ministerie heeft verschillende taken, zoals:

 • Het beoordelen of er genoeg bewijs is om een verdachte te vervolgen
 • Het bepalen van de strafeis voor een verdachte
 • Het vertegenwoordigen van de samenleving in de rechtszaal
 • Het toezien op de uitvoering van de straf of maatregel

De rechters zijn de mensen die de uiteindelijke beslissing nemen over een zaak. De rechters hebben verschillende taken, zoals:

 • Het leiden van de rechtszitting en het stellen van vragen aan de partijen
 • Het beoordelen van het bewijs en de argumenten van de partijen
 • Het toepassen van de wet en de jurisprudentie op de zaak
 • Het uitspreken van het vonnis of arrest en het motiveren van de beslissing

De overheid doet dus veel dingen om misdaad te bestrijden en om recht te doen aan slachtoffers, verdachten en de samenleving. Maar is dat genoeg? En hoe denken de mensen zelf over misdaad en veiligheid?

Hoe denken de mensen over misdaad en veiligheid?

De overheid vraagt elk jaar aan de mensen hoe ze denken over misdaad en veiligheid. Dat doet ze met een onderzoek dat de Veiligheidsmonitor heet. In dit onderzoek worden mensen gevraagd naar hun ervaringen, meningen en gevoelens over misdaad en veiligheid in hun buurt en in het algemeen.

Uit dit onderzoek blijkt dat de mensen in Nederland zich over het algemeen veilig voelen. In 2021 gaven de mensen hun buurt een rapportcijfer van 7,5 voor veiligheid. Dat is iets hoger dan in 2019, toen het cijfer 7,4 was. De meeste mensen (86 procent) voelen zich ook nooit onveilig in hun eigen buurt.

Maar er zijn ook mensen die zich wel onveilig voelen. In 2021 voelde 14 procent van de mensen zich wel eens onveilig in hun eigen buurt. Dat zijn ongeveer 2 miljoen mensen. Deze mensen voelen zich vooral onveilig door bepaalde personen of groepen in hun buurt, zoals jongeren, drugsgebruikers of daklozen.

Ook zijn er mensen die last hebben van overlast of criminaliteit in hun buurt. In 2021 had 40 procent van de mensen wel eens last van overlast in hun buurt. Dat zijn ongeveer 6 miljoen mensen. De meest genoemde vormen van overlast zijn te hard rijden, hondenpoep en rommel op straat.

Daarnaast had 15 procent van de mensen wel eens last van criminaliteit in hun buurt. Dat zijn ongeveer 2,3 miljoen mensen. De meest genoemde vormen van criminaliteit zijn vernieling, diefstal en geweld.

Hoe kunnen we Nederland veiliger maken?

Nederland is een redelijk veilig land, maar er is nog ruimte voor verbetering. Er is nog steeds misdaad, overlast en onveiligheid in ons land. Hoe kunnen we daar iets aan doen?

Er zijn verschillende manieren om Nederland veiliger te maken. Een manier is om meer te investeren in preventie, opsporing en vervolging. Dat betekent dat we meer geld en middelen geven aan organisaties zoals de politie, het Openbaar Ministerie en de rechters. Zo kunnen ze beter hun werk doen en meer misdrijven voorkomen of oplossen.

Een andere manier is om meer samen te werken met andere partijen, zoals gemeenten, scholen, bedrijven en burgers.

Dat betekent dat we elkaar informeren, helpen en ondersteunen bij het verbeteren van de veiligheid. Zo kunnen we samen problemen aanpakken en oplossingen bedenken.

Een derde manier is om meer te doen aan de oorzaken van misdaad, zoals armoede, werkloosheid, discriminatie of verslaving. Dat betekent dat we meer zorg en hulp bieden aan mensen die in moeilijke situaties zitten of die risico lopen om in de criminaliteit te komen.

Zo zijn er nog meer manieren om Nederland veiliger te maken. Maar het belangrijkste is dat we allemaal ons steentje bijdragen. We kunnen allemaal iets doen om misdaad te voorkomen of te melden. We kunnen allemaal iets doen om onze buurt schoon en leefbaar te houden. We kunnen allemaal iets doen om respectvol en vriendelijk te zijn voor elkaar.

Zo kunnen we samen zorgen voor een veilig Nederland!

Dit was mijn blogpost over misdaad en veiligheid in Nederland. Ik hoop dat je het interessant vond om te lezen. Heb je nog vragen of opmerkingen? Laat het me weten in een reactie! 😊