Wat is een eetstoornis en hoe kun je ermee omgaan?

Wat is een eetstoornis en hoe kun je ermee omgaan?

Eten is een belangrijk onderdeel van ons leven. Het geeft ons energie, voedingsstoffen en plezier. Maar voor sommige mensen kan eten een bron van angst, schaamte en zelfhaat worden. Zij lijden aan een eetstoornis.

Een eetstoornis is een ernstige psychische aandoening die je relatie met eten en je lichaam verstoort. Het kan invloed hebben op je gezondheid, je stemming, je zelfbeeld en je sociale relaties. Een eetstoornis kan levensbedreigend zijn als het niet wordt behandeld.

Er zijn verschillende soorten eetstoornissen, zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa, binge eating disorder en andere gespecificeerde voedings- en eetstoornissen (OSFED). Ze hebben allemaal gemeen dat ze gekenmerkt worden door een obsessie met eten, gewicht en lichaamsvorm.

In dit artikel lees je meer over de oorzaken, symptomen en behandelingen van eetstoornissen. Ook geven we je tips om ermee om te gaan als je zelf een eetstoornis hebt of iemand kent die er een heeft.

Wat zijn de oorzaken van een eetstoornis?

Er is niet één oorzaak voor het ontstaan van een eetstoornis. Het is meestal het gevolg van een combinatie van biologische, psychologische en sociale factoren. Sommige mogelijke factoren zijn:

 • Erfelijkheid: sommige mensen hebben een genetische aanleg voor het ontwikkelen van een eetstoornis. Als je familieleden hebt met een eetstoornis, heb je meer kans om er ook een te krijgen.
 • Persoonlijkheid: sommige persoonlijkheidskenmerken kunnen het risico op een eetstoornis vergroten, zoals perfectionisme, laag zelfvertrouwen, angstgevoeligheid en impulsiviteit.
 • Trauma: sommige mensen ontwikkelen een eetstoornis als reactie op een traumatische gebeurtenis in hun leven, zoals misbruik, pesten, verlies of scheiding.
 • Cultuur: sommige culturen leggen veel nadruk op uiterlijk, slankheid en prestatie. Dit kan leiden tot onrealistische schoonheidsidealen en sociale druk om aan deze normen te voldoen.
 • Media: sommige media geven een vertekend beeld van wat normaal en gezond is op het gebied van eten en lichaam. Dit kan leiden tot vergelijking, ontevredenheid en zelfkritiek.

Wat zijn de symptomen van een eetstoornis?

De symptomen van een eetstoornis kunnen per persoon en per type verschillen. Maar over het algemeen kun je letten op de volgende signalen:

 • Extreme veranderingen in eetgedrag, zoals te veel of te weinig eten, heel selectief zijn in wat je eet, braken of laxeren na het eten of stiekem eten.
 • Extreme veranderingen in gewicht, zoals snel afvallen of aankomen, ondergewicht of overgewicht hebben of veel schommelen in gewicht.
 • Extreme veranderingen in lichaamsbeeld, zoals jezelf te dik of te dun vinden, veel bezig zijn met je gewicht en lichaamsvorm, veel wegen of meten of veel kritiek hebben op je uiterlijk.
 • Extreme veranderingen in stemming, zoals depressief, angstig, schuldig of boos voelen over eten of je lichaam, geïsoleerd of teruggetrokken raken van anderen of stemmingswisselingen hebben.
 • Lichamelijke klachten, zoals vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, constipatie diarree, haaruitval gebitsproblemen.

Hoe wordt een eetstoornis behandeld?

Een eetstoornis is geen keuze of fase. Het is een serieuze ziekte die professionele hulp vereist. Hoe eerder je hulp zoekt, hoe beter de kans op herstel.

De behandeling van een eetstoornis hangt af van de ernst het type van de stoornis. Maar over het algemeen bestaat de behandeling uit:

 • Medische zorg: als je lichamelijke problemen hebt door je eetstoornis, heb je medische zorg nodig om deze aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om bloedonderzoek, medicatie sondevoeding.
 • Psychologische zorg: als je psychische problemen hebt door je eetstoornis, heb je psychologische zorg nodig om deze aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om cognitieve gedragstherapie (CGT), dialectische gedragstherapie (DGT) schematherapie.
 • Voedingszorg: als je voedingsproblemen hebt door je eetstoornis, heb je voedingszorg nodig om deze aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een diëtist die je helpt om een gezond evenwichtig voedingspatroon te ontwikkelen.
 • Sociale zorg: als je sociale problemen hebt door je eetstoornis, heb je sociale zorg nodig om deze aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een maatschappelijk werker die je helpt om praktische zaken te regelen om steungroepen waar je ervaringen kunt delen met lotgenoten.

De behandeling van een eetstoornis kan plaatsvinden in verschillende settings, zoals thuis (ambulant), in een dagbehandeling in een kliniek (residentieel). De duur intensiteit van de behandeling hangt af van jouw situatie behoeften.

Hoe kun je omgaan met een eetstoornis?

Als je zelf een eetstoornis hebt iemand kent die er een heeft, kunnen de volgende tips je helpen om ermee om te gaan:

 • Zoek hulp: het is belangrijk dat je erkent dat je een probleem hebt dat je hulp zoekt bij een huisarts gespecialiseerde instantie. Je hoeft het niet alleen te doen.
 • Wees eerlijk: het is belangrijk dat je eerlijk bent over wat er in je omgaat dat je open communiceert met de mensen die je vertrouwt die om je geven. Je hoeft je niet te schamen te verbergen.
 • Wees geduldig: het is belangrijk dat je geduld hebt met jezelf met het proces van herstel. Het kan lang duren moeilijk zijn om oude patronen te doorbreken nieuwe vaardigheden te leren. Maar het is mogelijk.
 • Wees hoopvol: het is belangrijk dat je hoopvol blijft over de toekomst dat je gelooft in je eigen kracht mogelijkheden. Je bent meer dan je eetstoornis er is meer in het leven dan eten gewicht.

Mijn conclusie:

Een eetstoornis is een ernstige psychische aandoening die je relatie met eten en je lichaam verstoort. Het kan invloed hebben op je gezondheid, je stemming, je zelfbeeld en je sociale relaties. Een eetstoornis kan levensbedreigend zijn als het niet wordt behandeld.

Er zijn verschillende soorten eetstoornissen, zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa, binge eating disorder en andere gespecificeerde voedings- en eetstoornissen (OSFED). Ze hebben allemaal gemeen dat ze gekenmerkt worden door een obsessie met eten, gewicht en lichaamsvorm.

Er is niet één oorzaak voor het ontstaan van een eetstoornis. Het is meestal het gevolg van een combinatie van biologische, psychologische en sociale factoren. Sommige mogelijke factoren zijn erfelijkheid, persoonlijkheid, trauma, cultuur en media.

De behandeling van een eetstoornis hangt af van de ernst en het type van de stoornis. Maar over het algemeen bestaat de behandeling uit medische zorg, psychologische zorg, voedingszorg en sociale zorg. De behandeling kan plaatsvinden in verschillende settings, zoals thuis, in een dagbehandeling of in een kliniek.

Als je zelf een eetstoornis hebt of iemand kent die er een heeft, kunnen de volgende tips je helpen om ermee om te gaan: zoek hulp, wees eerlijk, wees geduldig en wees hoopvol. Je bent meer dan je eetstoornis en er is meer in het leven dan eten en gewicht.